Make your own free website on Tripod.com

Objektif Jabatan

Objektif jabatan adalah untuk:

  1. Mengkaji Semula Pelan Struktur Kuala Lumpur setiap 5 atau 10 tahun sekali selaras dengan perkembangan pembangunan, perancangan dan dasar-dasar perancangan Wilayah Lembah Kelang yang terkini.
  2. Menyediakan Pelan-Pelan Tempatan selaras dengan dasar-dasar perancangan dan strategi pembangunan yang digariskan dalam Pelan Struktur Kuala Lumpur.
  3. Menyediakan pelan-pelan susunatur bagi memastikan pelbagai jenis pembangunan dapat diatur secara seimbang dengan keperluan infrastruktur dan keselesaan alam sekitar.
  4. Menyediakan piawaian dan garispanduan perancangan sebagai panduan kepada kawalan pembangunan.

  Homepage DBKL || Homepage JPI || Fungsi JPI || Objektif JPI || Piagam JPI || Organisasi JPI E-mail ke Jabatan Pelan Induk