Make your own free website on Tripod.com

Homepage DBKLHomepage JPIFungsiObjektifPiagam pelangganorganisasi

Jabatan Pelan Induk telah ditubuhkan pada 1 April 1993. Jabatan ini berfungsi untuk mengkaji, merancang dan mengawas pembangunan fizikal bandar raya Kuala Lumpur. Bagi melaksanakan fungsi tersebut adalah menjadi objektif jabatan untuk menyemak semula Pelan Struktur Kuala Lumpur, menyediakan pelan-pelan tempatan, pelan susanatur, piawaian dan garispanduan perancangan.

Jabatan Pelan Induk diketuai oleh seorang Pengarah dan mempunyai 4 bahagian utama iaitu Bahagian Sosio Ekonomi, Bahagian Fizikal, Bahagian Pengurusan Maklumat dan Bahagian Pentadbiran. Jabatan ini terletak di tingkat 12, 13 dan 14 bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Segala pertanyaan dan cadangan yang melibatkan jabatan ini boleh dikemukakan ke Jabatan Pelan Induk, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur atau Telefon: 03 - 299 3727 || Faksimili: 03 - 298 6815 || E-mail : jpi@tm.net.my

Homepage DBKL || Homepage JPI || Fungsi JPI || Objektif JPI || Piagam JPI || Organisasi JPI E-mail ke Jabatan Pelan Induk

 

Nedstat Counter