Make your own free website on Tripod.com

Fungsi Jabatan

Jabatan Pelan Induk adalah sebuah jabatan yang bertanggungjawab terhadap perancangan pembangunan fizikal Kuala Lumpur. Tugas ini dilaksanakan melalui 3 aktiviti penting iaitu:

Merancang (Planning)
Menghasilkan pelan pembangunan yang terdiri daripada
Pelan Struktur, Pelan Tempatan dan Pelan Susunatur yang dapat menghasilkan penggunaan tanah secara optimum dan pembangunan yang seimbang sesuai dengan strategi dan dasar pembangunan.

Mengawas (Monitoring)
Mengawasi dan memandu aktiviti pembangunan tanah supaya selaras dengan pelan-pelan pembangunan yang telah diterimapakai.

Mengkaji (Evaluating)
Menilai dasar-dasar dan strategi pelan-pelan pembangunan yang diterimapakai bersesuaian dengan dasar-dasar negara yang mutakhir serta mengubahsuai atau merumuskan dasar-dasar baru jika perlu.

  Homepage DBKL || Homepage JPI || Fungsi JPI || Objektif JPI || Piagam JPI || Organisasi JPI E-mail ke Jabatan Pelan Induk