Make your own free website on Tripod.com

Bahagian Sosio Ekonomi

Bahagian ini bertanggungjawab dalam ...........................

Bahagian ini telah dibahagikan kepada tiga unit:

  1. Unit Kajian Asas Ekonomi dan Perancangan Wilayah
  2. Unit Kajian Perumahan danSetinggan
  3. Unit Kajian Industri
  4. Unit Kajian Kemudahan Masyarakat

 Homepage DBKL || Homepage JPI || Fungsi JPI || Objektif JPI || Piagam JPI || Organisasi JPI E-mail ke Jabatan Pelan Induk