Make your own free website on Tripod.com

PROGRAM

Hari 3 ( 16 Mei 1999 - Ahad )

7.30 pagi

Sarapan pagi

8.30 pagi

Persembahan dan Bengkel Serentak

 Bengkel 3A: Sektor Organisasi, Perundangan dan Kewangan

  1. Laporan Teknikal Organisasi
  2. Laporan Teknikal Perundangan
  3. Laporan Teknikal Kewangan

Bengkel 3B: Sektor Pengangkutan dan Kemudahan Awam

Laporan Teknikal Pengangkutan dan Infrastruktur

Bengkel 3C: Sektor Rekabentuk Bandar dan Lanskap

Laporan Teknikal Rekabentuk Bandar dan Lanskap

Bengkel 3D: Sektor Sosio Ekonomi

Laporan Teknikal Pelancongan

(Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan)

10.30 pagi

Minum pagi

11.00 pagi

Persembahan Sektor Gunatanah dan Pelan Tempatan

(Semua peserta)

1.00 tengahari

Makan Tengahari

2.30 petang

Majlis berehat

8.00 malam

Makan Malam

9.00 malam

Bengkel Serentak membincangkan Laporan Teknikal Gunatanah

Bengkel 4A: Sektor Gunatanah

  1. Laporan Teknikal Gunatanah
  2. Laporan Teknikal Bentuk dan Kandungan Pelan Tempatan

Bengkel 4B: Sektor Pengangkutan dan Kemudahan Awam

  1. Laporan Teknikal Gunatanah
  2. Laporan Teknikal Pengangkutan dan Infrastruktur

Bengkel 4C: Sektor Rekabentuk Bandar dan Lanskap

  1. Laporan Teknikal Gunatanah
  2. Laporan Teknikal Rekabentuk Bandar dan Lanskap

(Peserta dibahagikan kepada 3 kumpulan)

10.30 malam

Minum

Hari 1 - Jumaat 14 Mei 1999 Hari 2 - Sabtu 15 Mei 1999 Hari 4 - Isnin 17 Mei 1999