Make your own free website on Tripod.com

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Datang kepada para perserta Bengkel Laporan Teknikal Semakan Pelan Struktur Kuala Lumpur.

Para perserta yang dijemput untuk menghadiri Bengkel ini adalah individu-individu yang dipilih untuk mewakili jabatan-jabatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan serta agensi swasta yang terlibat secara langsung dalam merancang pembangunan Kuala Lumpur.

Bengkel ini adalah merupakan forum di mana:

"BERSEDIA MENYUMBANG BANDAR RAYA CEMERLANG"

  Semua maklumat di laman ini dikemaskini pada 26 April 1999. Laman ini diselenggarakan oleh TuanWeb yang boleh dihubungi di jpi@tm.net.my