Make your own free website on Tripod.com

Perbincangan Panel 3

Penyelarasan Sektor

Hari

:

Hari 4 (Isnin) 10 Mei 1999

Masa

:

8.30 pagi

Tempat

:

Bilik 2D, Tingkat 2

Pengerusi

:

Prof. Dr. Azman Awang

Peserta

:

 Semua Peserta

Pencatat

: