Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 4C

Guna tanah & Rekabentuk bandar dan alam sekitar

Hari

: Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa

: 2.30 petang

Tempat

: Bilik Tiara 3 & 4

Pengerusi

: Encik Hasan Haji Hamzah

Pembentang

: Prof. Dr. Mahbob Salim

Encik Mohd. Nazam Md. Kassim

Encik Lawson McCowan

Pencatat

: Puan Norizan Harun