Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 4B

Guna tanah & Pengangkutan dan Infrastruktur

Hari

: Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa

: 2.30 petang

Tempat

: Bilik Tiara 1 & 2

Pengerusi

: Encik Mahfix Omar

Pembentang

: Dr. Abdullah Abdul Rahman

Encik Philipose Philips

Encik Dale Klaimeyer

Pencatat

: Puan Raja Hawa Raja Norshah