Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 4A

Guna tanah & Bentuk dan kandungan pelan tempatan

Hari

: Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa

: 8.30 pagi

Tempat

: Bilik Kasturi

Pengerusi

: Tuan Haji Abdul Rashid Ibrahim

Peserta

: Encik Philipose Philips

Encik Howard Trett

Encik Ove Simonsen

Pencatat

: Cik Faridah Abdullah