Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 3E

Sektor Perumahan: Laporan Teknikal Housing

Hari

: Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa

: 8.30 pagi

Tempat

: Bilik 2D, Tingkat 2

Pengerusi

: Encik Sanusi Samid

Pembentang

:  

Pencatat

: