Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 3D

Sektor Sosio Ekonomi: Laporan Teknikal Pelancongan

Hari

: Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa

: 8.30 pagi

Tempat

: Bilik Hibiscus

Pengerusi

: Encik Sanusi Samid

Pembentang

: Encik Mohd. Reza Wells

Pencatat

: Puan Noreihan Abdul Hamid