Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 3C

Sektor Rekabantuk Bandar: Laporan Teknikal Urban Design & Landscape

Hari

: Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa

: 8.30 pagi

Tempat

: Bilik Kasturi

Pengerusi

: Encik Hassan Haji Hamzah

Pembentang

: Prof. Dr. Mahbob Salim

Encik Nazam Md. kassim

Pencatat

: Puan Norizan Harun