Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 3B

Sektor Pengangkutan dan Utiliti: Laporan Teknikal Transportation and Infrastructure – Aspek Pengangkutan

Hari :

Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa :

8.30 pagi

Tempat :

Bilik Tiara 3 & 4

Pengerusi :

Encik Mahfix Omar

Pembentang :

Prof. Dr. Abdullah Abdul Rahman

En. Dale Klaimeyer

Pencatat :

Puan raja Hawa Raja Norshah

 

Peserta  

J004

En. V. Ravindran Unit Perancangan Ekonomi (Seksyen Utiliti & Infstruktur)

J009

Pn. Nadzrul Fadzilah Ahmad Lembaga Lebuhraya Malaysia

J013

En. Akashah Hj. Majizat Jabatan Kerja Raya (Cawangan Jalan)

J017

Dr. Halimaton Saadiah Hashim Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor

J039

En. Zakaria Ahmad Pusat Pengajian Pengangkutan Malaysia, ITM

J043

Ir. Hj. Mohd Mazlan Ismail Merican Institusi Jurutera Malaysia

J044

En. Persatuan Juru Ukur Malaysia

J049

Prof. Abd. Ghani Salleh Pakarunding PELAWI II

K019

En. Mark Windsor Institut Sultan Iskandar

P004

En. Zainuddin Mohd Zain Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial

P010

Pn. Hjh. Hanimah Hamidon Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan

P023

Dr. Leong Siew Mun Jabatan Pengangkutan Bandar

P027

Ir. Lee Then Hong Jabatan Kerja Awam

P028

Ir. Tan Keng Chok Jabatan Kerja Awam

P029

Ir. Ho Chap Kee Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai

P030

Ir. Yatim Ishak Ahmad Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai

P050

Ir. Md. Yasin Hj. Ismail Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai

P054

En. Khor Keng Saw Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

P057

Ir. Mak See Jabatan Kerja Awam

P063

Pn. Nik Mazni Nik Mohamad Jabatan Pelan Induk