Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 3A

Sektor Organisasi, Perundangan dan Kewangan: Laporan Teknikal Perundangan dan Kewangan

Hari :

Hari 3 (Ahad) 9 Mei 1999

Masa :

8.30 malam

Tempat :

Bilik Tiara 1 & 2

Pengerusi :

Puan Rohayah Karim

Pembentang :

Puan Rosleily Abdul Rahman

Encik Gnanarajah

Pencatat :

Cik Hajah Fauziah Mohd. Noor

 

Peserta
J006 Dr. Dahlia Rosly Jabatan Perancang Bandar & Desa Semenanjung Malaysia
J055 Dr. Naziruddin Abdullah Jabatan Ekonomi, UIA
J056 Prof. Madya Lt. Kol Abd. Rahman Mustafa Jabatan Pengurusan, UUM
P001 En. Sanusi Samid Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P003 En. Muhammad Sidek Khalid Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P017 En. Abdul Rahim Yaakob Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P018 En. Soib Nasir Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P024 En. Chiam Soon Hock Jabatan Pelan Induk
P031 En. Izman Hj. Ismail Jabatan Perlesenan
P032 Pn. Hamidah Kamarudin Jabatan Perlesenan
P045 En. Mohd Saibani Hj. Mohd Osman Jabatan Pengurusan Organisasi
P046 Pn. Rohayah Karim Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P047 En. K.Palaniandy Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P048 En. Jafri Hairan Jabatan Bendahari
P049 En. Lim Kay Siong Jabatan Bendahari
P059 Pn. Fadzilah Abd. Rashid Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P067 En. Nurazizi Mokhtar Jabatan Pelan Induk