Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 2D

Sektor Rekabentuk Bandar dan Lanskap: Laporan Teknikal Alam Sekitar

Hari ;

Hari 2 (Sabtu) 8 Mei 1999

Masa :

2.30 petang

Tempat :

Bilik Tiara 2

Pengerusi :

Encik Hassan Haji Hamzah

Pembentang :

Prof. Dr. Salman Leong

Prof. Dr. Alias Yusof

Pencatat :

Puan Norizan Harun

 

Peserta:
J011 Pn. Norzedah Ali Jabatan Alam Sekitar WP
J028 Prof. Ibrahim Komoo Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), UKM
J041 Dato' Prof Farid Wardi Sudin Pertubuhan Arkitek Malaysia
J045 Dato' Hj. Ismail Ngah Persatuan Arkitek Lanskap Malaysia
J058 En. Nik Fakhrulrazy MDC
K002 Prof. Dr. Mahbob Salim Institut Sultan Iskandar
K011 En. Abdul Latiff Mohd Muzammil Institut Sultan Iskandar
K013 En. Mohd Nazam Md. Kassim Institut Sultan Iskandar
K016 En. Howard Trett Institut Sultan Iskandar
K017 Prof. Dr. Alias Yusof Institut Sultan Iskandar
K018 En. Lawson McCowan Institut Sultan Iskandar
P016 Tuan. Hj. Rahmat Dahalan Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P017 En. Abdul Rahim Yaakob Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P018 En. Soib Nasir Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P035 En. Rohaizan Ahmad Jabatan Arkitek dan Projek Khas
P043 Pn. Siti Zakiah Mohamad Bahagian Seni Taman
P046 Pn. Rohayah Karim Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P048 En. Jafri Hairan Jabatan Bendahari
P053 En. Ruslin bin Hj. Hassan Jabatan Kawalan Pembersihan Bandar
P055 En Abu Bakar bin Sidek Jabatan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak
P060 En. Abdul Rahman Hj. Ahmad Jabatan Kesihatan
P061 En. Mohd. Yusof Alwi Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P070 En. Juminan Samad Jabatan Pelan Induk
P071 En. Ibrahim Yusof Jabatan Kawalan Pembersihan Bandar
P074 En. Mohd. Ramly Singah Jabatan Pelan Induk