Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 2C

Sektor Sosio Ekonomi: Laporan Teknikal Perumahan dan Aspek Sosial

Hari :

Hari 2 (Sabtu) 8 Mei 1999

Masa :

2.30 petang

Tempat :

Bilik Tiara 1

Pengerusi :

Encik Sanusi Samid

Pembentang :

Prof. Dr. Azman Haji Awang

Datin Prof. Dr. Jamilah Ariffin

Pencatat :

Encik Omar Mat Arof

 

Peserta:
J004 En. V. Ravindran Unit Perancangan Ekonomi (Seksyen Utiliti & Infstruktur)
J008 En. Abdul Malik Warsian Kementerian Tenaga Komunikasi & Multimedia
J014 En. Cheng Pek Siang Jabatan Pengairan & Saliran Wilayah/RTB Lembah Sungai Kelang
J015 En. Ahmad Rozian Othman Jabatan Perkhidmatan Pembentungan
J018 Ir. Ch'ng Beng Kuan Jabatan Bekalan Air Selangor
J030 En. Razali Mohd Nor TNB Perkhidmatan Pengguna
J031 En. Muhammad Umar Swift GAS Malaysia
J032 En. Choo Sock Ting Indah Water Konsortium
J034 En. Ahmad Rosli Yaakub Alam Flora Sdn. Bhd
J035 Tuan Hj Zainol Rashid Kualiti Alam Sdn Bhd.
J039 En. Zakaria Ahmad Pusat Pengajian Pengangkutan Malaysia, ITM
J043 Ir. Hj. Mohd Mazlan Ismail Merican Institusi Jurutera Malaysia
J044 En. Persatuan Juru Ukur Malaysia
K003 Dr. Abdullah Abd. Rahman Institut Sultan Iskandar
K020 En. Dale Klaimeyer Institut Sultan Iskandar
P004 En. Zainuddin Mohd Zain Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P010 Pn. Hjh. Hanimah Hamidon Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P019 Tuan Hj. Md. Anuar Shahar Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
P020 Pn. Mahdiah Idris Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
P023 Dr. Leong Siew Mun Jabatan Pengangkutan Bandar
P024 En. Chiam Soon Hock Jabatan Pelan Induk
P027 Ir. Lee Then Hong Jabatan Kerja Awam
P028 Ir. Tan Keng Chok Jabatan Kerja Awam
P029 Ir. Ho Chap Kee Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai
P030 Ir. Yatim Ishak Ahmad Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai
P038 En. Abdul Malek Sahar Jabatan Pengurusan Perumahan
P049 En. Lim Kay Siong Jabatan Bendahari
P050 Ir. Md. Yasin Hj. Ismail Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai
P052 En. Ishak Adnan Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Kelang
P054 En. Khor Keng Saw Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
P056 En. Nah Teik Ong Jabatan Pengangkutan Bandar
P057 Ir. Mak See Jabatan Kerja Awam
P063 Pn. Nik Mazni Nik Mohamad Jabatan Pelan Induk