Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 2B

Sektor Kemudahan Masyarakat: Laporan Teknikal Kemudahan Sosial, Komuniti, Sukan dan Rekreasi

Hari :

Hari 2 (Sabtu) 8 Mei 1999

Masa :

2.30 petang

Tempat :

Bilik Kasturi

Pengerusi :

Tuan Haji Abdul Rashid Ibrahim

Pembentang :

Dato' Dr. Ridzuan Mohd. Akil

En. Sharif Tojan

Pencatat :

Cik Noorlin Ismail

 

Peserta:
J012 Tuan Hj. Ahmad Hj. Shafii Jabatan Pendidikan WP
J016 En. Abd. Jaafar Abd. Wahid Jabatan Kebajikan Masyarakat WP
J027 Dr. Sharifah Norazizan Syed Abd Rashid Jabatan Pengajian Pembangunan Sosial, UPM
J052 Tuan Hj. Ibrahim Mohd @ Ahmad Jabatan Pengurusan Harta Tanah, UM
J054 Prof. Madya. Dr. Morshidi Sirat Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM
K012 En. Philipose Philips Institut Sultan Iskandar
K022 En. Micheal Morgan Institut Sultan Iskandar
P002 Tuan Hj. Salleh Yusof Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P005 En. Khalid Zakaria Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P006 Tuan Hj. Saharudin Mohd Noh Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P007 En. Zaharudin Hj. Basiron Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P009 En. Mahadi Ngah Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P012 Tuan Hj. Sahrom Ujang Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P013 En Zulkarnain Hassan Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P014 En. Ahmad Kamarul Baharin Arshad Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P015 Tuan Hj. Maslan Urmin Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P021 Pn. Solehah Ahmad Nasarudin Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
P026 Pn. Hjh. Zainab Mohd Ghazali Jabatan Pelan Induk
P033 Tuan Hj. Mohd Shukran Abd. Halim Jabatan Pengurusan Penjaja & Perniagaan Kecil
P036 En. Rahman Hj. Abdullah Jabatan Arkitek dan Projek Khas
P040 Dr. Zainol Ariffin Pawanchee Jabatan Kesihatan
P041 Datin Dr. Jayanthi Krishnan Jabatan Kesihatan
P042 Tuan Hj. Mohd Amin Nordin Abd. Aziz Bahagian Seni Taman
P045 En. Mohd Saibani Hj. Mohd Osman Jabatan Pengurusan Organisasi
P047 En. K.Palaniandy Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P058 En. Zainuddin Tala Jabatan Tanah & Galian, Wilayah Persekutuan
P062 Pn. Siti Hanim Hj. Abd. Rahman Jabatan Pelan Induk
P066 Pn. Norhashida Harun Jabatan Pelan Induk
P068 En. Sulaiman Mohamad Jabatan Pelan Induk
P069 Pn. Noraini Kassim Jabatan Pelan Induk
P073 En. Vijaya Kumar A/L Raman Bahagian Seni Taman