Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 2A

Sektor Sosio Ekonomi: Laporan Teknikal Industri dan Bilik Tiara 1 & 2Perdagangan

Hari :

Hari 2 (Sabtu) 8 Mei 1999

Masa :

2.30 petang

Tempat :

Bilik Tiara 4

Pengerusi :

Encik Chiam Soon Hock

Pembentang :

En. Yee Siew Wai

En. Nyanen Thiran

En. Mohd Reza Wells

Pencatat :

Puan Noreihan Abdul Hamid

 

Peserta:
J005 En. Freddie Choo Unit Perancangan Ekonomi (Seksyen Ekonomi Wilayah & Alam Sekitar)
J006 Dr. Dahlia Rosly Jabatan Perancang Bandar & Desa Semenanjung Malaysia
J010 En. Md. Salleh Osman Kementerian Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan Malaysia
J017 Dr. Halimaton Saadiah Hashim Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor
J040 Dr. Muhammad Nong Pertubuhan Perancang Malaysia
J049 Prof. Abd. Ghani Salleh Pakarunding PELAWI II
J053 Prof. Dr. Supian Ahmad Fakulti Alam Bina, UTM
J055 Dr. Naziruddin Abdullah Jabatan Ekonomi, UIA
J056 Prof. Madya Lt. Kol Abd. Rahman Mustafa Jabatan Pengurusan, UUM
J057 Datuk Baharuddin MDC
K001 Prof. Dr. Azman Hj. Awang Institut Sultan Iskandar
K004 Prof. Dr. Jamilah Ariffin Institut Sultan Iskandar
K005 Prof. Ahmad Rosdan Razak Institut Sultan Iskandar
K006 Dato' Dr. Ridzuan Mohd Akil Institut Sultan Iskandar
K023 Cik Adelina Ridzuan Institut Sultan Iskandar
K024 Pn. Rosleily Abdul Rahman Institut Sultan Iskandar
P003 En. Muhammad Sidek Khalid Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P011 En. Ahmad Saifuddin Basri Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P025 Pn. Hjh. Rusna Yusof Jabatan Pelan Induk
P031 En. Izman Hj. Ismail Jabatan Perlesenan
P032 Pn. Hamidah Kamarudin Jabatan Perlesenan
P039 En. Abu Bakar Effendie Mohd Hasjim Direktorat Penguatkuasaan
P044 En. Mohd. Yusoff Hj. Ibrahim Jabatan Pengurusan Organisasi
P051 En. Kamalrudin Samsudin Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Kelang
P059 Pn. Fadzilah Abd. Rashid Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P064 Pn. Masvizah Mohd Jabatan Pelan Induk
P065 Tuan. Hj. Azmir Jaafar Jabatan Pelan Induk
P067 En. Nurazizi Mokhtar Jabatan Pelan Induk
P072 En. Mohamad Nasir Jabatan Pengurusan Penjaja & Perniagaan Kecil