Make your own free website on Tripod.com

BENGKEL 1B

Laporan Teknikal Demografi / Penduduk

Hari :

Hari 2 (Sabtu) 8 Mei 1999

Masa :

9.30 pagi

Tempat :

Bilik Tiara 3 & 4

Pengerusi :

Encik Ruslin Hj. Hassan

Pembentang :

Cik Adelina Ridzuan

Pencatat :

Puan Hajah Kamaliah Abas

 

Peserta:
J017 Dr. Halimaton Saadiah Hashim Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor
J028 Prof. Ibrahim Komoo Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), UKM
J039 En. Zakaria Ahmad Pusat Pengajian Pengangkutan Malaysia, ITM
J041 Dato' Prof Farid Wardi Sudin Pertubuhan Arkitek Malaysia
J043 Ir. Hj. Mohd Mazlan Ismail Merican Institusi Jurutera Malaysia
J044 En. Persatuan Juru Ukur Malaysia
J045 Dato' Hj. Ismail Ngah Persatuan Arkitek Lanskap Malaysia
J054 Prof. Madya. Dr. Morshidi Sirat Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM
J055 Dr. Naziruddin Abdullah Jabatan Ekonomi, UIA
J059 Pn. Hajah Norman Mohd. Arif Bahagian Perhubungan & Operasi, Jabatan Perangkaan Malaysia
K002 Prof. Dr. Mahbob Salim Institut Sultan Iskandar
K004 Prof. Dr. Jamilah Ariffin Institut Sultan Iskandar
K007 En. Sharif Tojan Institut Sultan Iskandar
K011 En. Abdul Latiff Mohd Muzammil Institut Sultan Iskandar
K013 En. Mohd Nazam Md. Kassim Institut Sultan Iskandar
K016 En. Howard Trett Institut Sultan Iskandar
K018 En. Lawson McCowan Institut Sultan Iskandar
K020 En. Dale Klaimeyer Institut Sultan Iskandar
K022 En. Micheal Morgan Institut Sultan Iskandar
P002 Tuan Hj. Salleh Yusof Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P004 En. Zainuddin Mohd Zain Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P006 Tuan Hj. Sharudin Mohd Noh Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial
P009 En. Mahadi Ngah Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P011 En. Ahmad Saifuddin Basri Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P013 En Zulkarnain Hassan Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P015 Tuan Hj. Maslan Urmin Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P017 En. Abdul Rahim Yaakob Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P019 Tuan Hj. Md. Anuar Shahar Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
P021 Pn. Solehah Ahmad Nasarudin Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
P023 Dr. Leong Siew Mun Jabatan Pengangkutan Bandar
P026 Pn. Hjh. Zainab Mohd Ghazali Jabatan Pelan Induk
P027 Ir. Lee Then Hong Jabatan Kerja Awam
P028 Ir. Tan Keng Chok Jabatan Kerja Awam
P029 Ir. Ho Chap Kee Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai
P031 En. Izman Hj. Ismail Jabatan Perlesenan
P033 Tuan Hj. Mohd Shukran Abd. Halim Jabatan Pengurusan Penjaja & Perniagaan Kecil
P035 En. Rohaizan Ahmad Jabatan Arkitek dan Projek Khas
P039 En. Abu Bakar Effendie Mohd Hasjim Direktorat Penguatkuasaan
P041 Datin Dr. Jayanthi Krishnan Jabatan Kesihatan
P043 Pn. Siti Zakiah Mohamad Bahagian Seni Taman
P045 En. Mohd Saibani Hj. Mohd Osman Jabatan Pengurusan Organisasi
P047 En. K.Palaniandy Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P049 En. Lim Kay Siong Jabatan Bendahari
P051 En. Kamalrudin Samsudin Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Kelang
P053 En. Ruslin bin Hj. Hassan Jabatan Kawalan Pembersihan Bandar
P055 En Abu Bakar bin Sidek Jabatan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak
P059 Pn. Fadzilah Abd. Rashid Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang
P061 En. Mohd. Yusof Alwi Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan
P064 Pn. Masvizah Mohd Jabatan Pelan Induk
P066 Pn. Norhashida Harun Jabatan Pelan Induk
P067 En. Nurazizi Mokhtar Jabatan Pelan Induk
P069 Pn. Noraini Kassim Jabatan Pelan Induk
P070 En. Juminan Samad Jabatan Pelan Induk
P071 En. Ibrahim Yusof Jabatan Kawalan Pembersihan Bandar
P073 En. Vijay Kumar A/L Raman Bahagian Seni Taman
P074 En. Mohd. Ramly Singah Jabatan Pelan Induk