Make your own free website on Tripod.com

 

BENGKEL 1A

  NAMA JABATAN KUMP NAMA_KAT
En. Sanusi Samid Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial P001 Pengerusi
Dato' Dr. Ridzuan Mohd Akil Institut Sultan Iskandar K006 Pembentang
En. Nyanen Thiran Institut Sultan Iskandar K009 Setiausaha
Pn. Hjh. Kamaliah Abas Jabatan Pelan Induk U001 Pencatat
En. Muhammad Sidek Khalid Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial P003 Peserta
En. Khalid Zakaria Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial P005 Peserta
En. Zaharuddin Hj. Basiron Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial P007 Peserta
Tuan Hj. Abd. Rashid Ibrahim Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan P008 Peserta
Pn. Hjh. Hanimah Hamidon Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan P010 Peserta
Tuan Hj. Sahrom Ujang Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan P012 Peserta
En. Ahmad Kamarul Baharin Arshad Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan P014 Peserta
Tuan. Hj. Rahmat Dahalan Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan P016 Peserta
En. Soib Nasir Jabatan Perancang dan Kawalan Bangunan P018 Peserta
Pn. Mahdiah Idris Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta P020 Peserta
En. Mahfix Omar Jabatan Pengangkutan Bandar P022 Peserta
Pn. Hjh. Rusna Yusof Jabatan Pelan Induk P025 Peserta
Pn. Siti Hanim Hj. Abd. Rahman Jabatan Pelan Induk P062 Peserta
Pn. Nik Mazni Nik Mohamad Jabatan Pelan Induk P063 Peserta
Tuan. Hj. Azmir Jaafar Jabatan Pelan Induk P065 Peserta
En. Sulaiman Mohamad Jabatan Pelan Induk P068 Peserta
Ir. Mak See Jabatan Kerja Awam P057 Peserta
Ir. Yatim Ishak Ahmad Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai P030 Peserta
Pn. Hamidah Kamarudin Jabatan Perlesenan P032 Peserta
En. Hasan Hj. Hamzah Jabatan Arkitek dan Projek Khas P034 Peserta
En. Rahman Hj. Abdullah Jabatan Arkitek dan Projek Khas P036 Peserta
En. Abdul Malek Sahar Jabatan Pengurusan Perumahan P038 Peserta
Dr. Zainol Ariffin Pawanchee Jabatan Kesihatan P040 Peserta
Tuan Hj. Mohd Amin Nordin Abd. Aziz Bahagian Seni Taman P042 Peserta
En. Mohd. Yusoff Hj. Ibrahim Jabatan Pengurusan Organisasi P044 Peserta
Pn. Rohayah Karim Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang P046 Peserta
En. Jafri Hairan Jabatan Bendahari P048 Peserta
En. Zainuddin Tala Jabatan Tanah & Galian, Wilayah Persekutuan P058 Peserta
En. Ishak Adnan Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Kelang P052 Peserta
Prof. Dr. Azman Hj. Awang Institut Sultan Iskandar K001 Peserta
Dr. Abdullah Abd. Rahman Institut Sultan Iskandar K003 Peserta
Prof. Ahmad Rosdan Razak Institut Sultan Iskandar K005 Peserta
En. Yee Siew Wai Institut Sultan Iskandar K008 Peserta
En. Philipose Philips Institut Sultan Iskandar K012 Peserta
En. Mohd Reza Wells Institut Sultan Iskandar K014 Peserta
En. A. Gnanarajah Institut Sultan Iskandar K015 Peserta
Prof. Dr. Alias Yusof Institut Sultan Iskandar K017 Peserta
En. Mark Windsor Institut Sultan Iskandar K019 Peserta
En. Freddie Choo Unit Perancangan Ekonomi (Seksyen Ekonomi Wilayah & Alam Sekitar) J005 Peserta
Dr. Dahlia Rosly Jabatan Perancang Bandar & Desa Semenanjung Malaysia J006 Peserta
Pn. Syarifah Marhaimi Syed Ali Majlis Perbandaran Petaling Jaya J019 Peserta
En. Azhar Osman Majlis Perbandaran Ampang Jaya J020 Peserta
En. Johari Ahmad Majlis Perbandaran Selayang J021 Peserta
En. Nizam Sahari Majlis Perbandaran Kajang J022 Peserta
En. Zulkifly Hamid Majlis Perbandaran Subang Jaya J023 Peserta
En. Ahmad Zamri Kamaruddin Majlis Perbandaran Shah Alam J024 Peserta
En Jebasimgam Issace John Perbadanan Putra Jaya J025 Peserta
Dr. Sharifah Norazizan Syed Abd Rashid Jabatan Pengajian Pembangunan Sosial, UPM J027 Peserta
En. Khor Keng Saw Jabatan Kejuruteraan Mekanikal P054 Peserta
En. Nah Teik Ong Jabatan Pengangkutan Bandar P056 Peserta
Ir. Md. Yasin Hj. Ismail Jabatan Saliran & Pengurusan Sungai P050 Peserta
En. Abdul Rahman Hj. Ahmad Jabatan Kesihatan P060 Peserta
Dr. Muhammad Nong Pertubuhan Perancang Malaysia J040 Peserta
Prof. Dr Salman Leong Institut Sultan Iskandar K021 Peserta
En. Ove Simonsen Institut Sultan Iskandar K025 Peserta
Prof. Abd. Ghani Salleh Pakarunding PELAWI II J049 Peserta
Pn. Wee Huay Neo MDC J051 Peserta